شیشه و آیینه خدایی
اجرای کابین دوش، شیشه‌های دو جداره و پلی کربنات
اینجا کلیک کنید
شیشه و آیینه خدایی
اجرای کابین دوش، شیشه‌های دوجداره و پلی کربنات
اینجا کلیک کنید
آیینه

آیینه‌های تزیینی در مدل‌ها از جمله چند ضلعی، لوزی، و رنگ‌‌های مسی، طلایی، دودی، صورتی و ... وجود دارد و در مکان‌های مختلف استفاده می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آیینه‌های تزیینی در مدل‌ها از جمله چند ضلعی، لوزی، و رنگ‌‌های مسی، طلایی، دودی، صورتی و ... وجود دارد و در مکان‌های مختلف استفاده می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

نمونه‌ای ازاجرای آیینه تراش‌دار

نمونه‌ای از اجرا کابین صاف ریلی تک درب